Hur ska vi veta?

Hur ska man veta om något är värt det? Hur ska man veta om ens uppoffringar kommer att ge något i framtiden, eller ens hårda slit? Det finns inget svar på frågan, och kommer antagligen aldrig att finnas. För hur ska vi veta om något är värt det? Är inte det meningen med våra handlingar, att aldrig veta vad som finns i andra änden? Är det inte därför vi tar sådan stor sats när vi ska hoppa från ett berg, även om vi vet att det bra finns klippor nedanför?